Opis

Komitet Rodzicielski Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego im. gen. Bronisława Pierackiego w Płońsku. Siedzą (od lewej): Janusz Górzyński – wicestarosta płoński, Maria Poskoczym, dr Stefan Kotarski (1902-1975) – dyrektor Gimnazjum w Płońsku, p. Piotrowska – żona burmistrza Płońska, Jan Derecki (1894-1941) – starosta płoński, zam. w Oświęcimiu, Zofia Hanna Derecka (1897-1942) – żona starosty, więźniarka Pawiaka i Ravensbrück, zam. w 1942 r., Mirosław Piotrowski – burmistrz Płońska, z córką Elżbietą, p. Skorupska, p. Thronowa. Stoją w pierwszym rzędzie (od lewej): Leon Palanowski (1899-1974) – Naczelnik Ochotniczej Staży Pożarnej w Płońsku, więzień Stutthof, Konstanty Wiszniewski (1893-1945) – lekarz powiatowy, żołnierz AK, zam. przez Niemców na płońskich Piaskach w styczniu 1945 r., Elżbieta Kotarska – żona dyrektora gimnazjum płońskiego, nauczycielka, więźniarka Ravensbrück, Karol Poskoczym – dyrektor Komunalnej Kasy Oszczędności w Płońsku, Maria Kunicka, Władysław Skorupski – adwokat, NN, NN, NN, NN. Płońsk, 1938 r.

Skip to content