Opis

Jerzy Brzeziński (1917-1993), w latach 1937-1939 komendant hufca ZHP w Płońsku, w czasie II wojny światowej jeniec stalagu w Prusach Wschodnich, po wojnie zastępca komendanta Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Warszawie, fot. z 1937 r.

Skip to content