Opis

Jerzy Brzeziński (1917-1993) – komendant hufca ZHP w Płońsku w latach 1937-1939, w okresie okupacji niemieckiej jeniec obozu w Prusach Wschodnich, w latach powojennych zastępca komendanta Chorągwi ZHP w Warszawie.

Skip to content