Opis

I Kurs dla Podinstruktorów Drużyn Ratowniczych PCK, 1933 r. Przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ulicy Płockiej 17 (obecnie Płocka 19) siedzą od lewej: dr Jan Szpakowski (1883-1939) – lekarz kolejowy, w l. 1923-1937 prezes Tow. Gimnastycznego „Sokół”, prezes Spółdzielni Spożywców „Brzask” w Płońsku, dr Konstanty Wiszniewski (1893-1945) – lekarz powiatowy w Płońsku, żołnierz AK, zamordowany przez Niemców na płońskich Piaskach w styczniu 1945 r., NN, NN, ks. Tomasz Skowroński (1882-1952) – proboszcz par. pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, dziekan płoński, p. Czerniawski – sędzia, dr Zdzisław Sokólski (1883-1975) – lekarz płońskiego szpitala, więzień obozu w Działdowie, p. Siemiński – sędzia, Jan Zugaj – burmistrz Płońska w l. 1933-1937, dr Wincenty Fiećko (1896-1940) – dyrektor szpitala płońskiego, więzień obozu w Starobielsku, zam. w Charkowie w 1940 r. W drugim rzędzie (od lewej): NN, NN, NN, p. Kucharski – przodownik Policji Państwowej w Płońsku, Jadwiga Bojanowska – nauczycielka Publicznej Szkoły Powszechnej im. Bolesława Chrobrego w Płońsku, w czasie okupacji niemieckiej prowadząca tajne komplety, więźniarka obozu w Ravensbrück, NN, NN, NN, pp. Ślascy, NN, Edward Mieszczyński – pracownik Starostwa Powiatowego w Płońsku, zam. w Mauthausen. W trzecim rzędzie (od lewej): NN, NN, NN, Józef Palanowski, NN, NN, NN, NN.

Szanowni Państwo,
informujemy, że ze względu na zmianę siedziby, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta nie będzie czynna w okresie od 1 lipca do 30 września 2024 r.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności i zapraszamy do odwiedzenia nas w naszej nowej siedzibie – budynku Muzeum Ziemi Płońskiej (dawnego dworca kolejowego) przy ul. Towarowej 9.

O dokładnej dacie otwarcia będziemy informować.
Zespół Pracowni

Skip to content