Opis

Doktor Leon Rutkowski w należącym do rodziców jego żony, Józefy Eleonory z Żółtowskich, majątku Romatowo w powiecie sierpeckim. Stoją (od lewej): ks. Tomasz Żółtowski – brat żony doktora Rutkowskiego, NN, Halina Aurelia i Maria – córki doktora Rutkowskiego, NN, doktor Leon Rutkowski, NN, ks. Jan Żółtowski- drugi z braci żony doktora Rutkowskiego, NN. Siedzą (od lewej): piastunka z Edwardem- synem Leona Rutkowskiego, żona Leona Rutkowskiego, Józefa Eleonora z Żółtowskich, NN. Romatowo, ok. 1905 r.

Skip to content