Opis

Członkowie płońskiej drużyny Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” przed siedzibą „Sokoła” przy ulicy Płockiej. Od lewej stoją: Marian Bartkiewicz, Edmund Domański, Henryk Mikołajewski, Wacław Kowalski, Jan Chyliński, Jan Borowski, Norbert Stawski. Płońsk, 1937 r.

Skip to content