Opis

Członkowie płońskiego Cechu Rzemiosł Różnych. Płońsk, lata międzywojenne. W pierwszym rzędzie siedzą (od lewej): Henryk Banasiak, Stanisław Witkowski, NN, Kowalewski, Józef Czekaliński; w drugim rzędzie stoją (od lewej): Roman Drzewaszewski, NN, Wincenty Szcześniak, NN, Konstanty Mikołajewski, Krzemiński, Cymerman, Czesław Bartkiewicz; w trzecim rzędzie (od lewej): NN, Wiktor Banasiak, Dionizy Piasecki, Karol Poborski

Skip to content