Na łamach „Przeglądu Pożarniczego”, Organu Głównego Związku Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej, w numerze 36/37 z 1930 roku, na stronach 587-588 czytamy:
 

Miasto Płońsk.

Płońsk jest miastem powiatowem, położonem nad rzeką Płonką. Liczy ono około 11.000 mieszkańców. Znaczna część ludności zajmuje się rzemiosłem i handlem; brak fabryk, na terenie bowiem m. Płońska są 2 fabryczki, zatrudniające około 80 robotników. Wszystko to stawia Płońsk w rzędzie miast o charakterze bardziej rolniczym, jakim zresztą jest cały powiat Płoński.

Pod względem szkolnictwa miasto pozostaje na dość dobrym poziomie, posiada bowiem 2 szkoły powszechne, ochronkę, dokształcającą szkołę zawodową oraz gimnazjum koedukacyjne, które z rokiem szkolnym 1930/31 przeszło na własność zarządu miasta.

Wartość majątku miasta wynosi około 800.000 zł. W roku bieżącym rozbudowano elektrownię miejską przez zakupienie motoru o sile 225 K.M. By umożliwić celową rozbudowę miasta, wobec stałego wzrostu ludności, zarząd miasta przeprowadza od roku 1928-go pomiary, oraz prowadzi pracę nad planem regulacyjnym.

Rada miejska składa się z 24-ch członków, Zarząd miasta z 5-iu członków. Burmistrzem od r. 1927 jest p. Lucjan Borkowski.

Władze miejskie czynią usilne starania około podniesienia stanu zewnętrznego wyglądu miasta. Obsadzone są drzewkami ulice, układane są chodniki, przeprowadzane są nowe ulice, urządzane skwery, jak również opracowywany jest projekt urządzenia parku miejskiego.

Staraniem starosty Płońskiego p. Wojciechowskiego została w Płońsku uruchomiona „Poradnia lekarska”, przy której na odpowiednio urządzonym placu przygotowano 2 korty tenisowe, a ma być urządzony ogródek jordanowski oraz wzniesiony „Dom Ludowo-Sportowy”, jako pomnik 10-lecia Niepodległości Polski. W roku bieżącym oddany został do użytku publicznego, pobudowany przez Wydział Powiatowy wzorowo urządzony szpital im. Marsz. J. Piłsudskiego. Szpital ten był ostatnio zwiedzany przez P. Prezydenta R. P., podczas objazdu województwa Warszawskiego. Personel lekarski tego szpitala z p. Dr. Fiećko na czele, zyskał sobie, mimo krótkiego jeszcze istnienia, duże uznanie miejscowego społeczeństwa.

Na terenie m. Płońska istnieje kilkanaście organizacji społecznych, z których swą działalnością wyróżniają się: Ochotnicza Straż Pożarna, Tow. Gimn. „Sokół” oraz Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet. Ta ostatnia organizacja zajmuje się dożywianiem dzieci oraz prowadzi kolonje letnie.

Specjalną opieką miasta cieszy się placówka Ochotniczej Straży Pożarnej, którą miasto subsydjuje sumą około 5.000 zł. rocznie w formie zwolnienia od podatku miejskiego biletów wstępu do kino-teatru, prowadzonego przez Zarząd Straży. W roku bieżącym miasto ofiarowało straży samochód i sikawkę motorową, których koszt wynosił 20.000 zł.

Zaznaczyć trzeba, że ludność miasta, rozumiejąc potrzebę należytego wyekwipowania straży do walki z niszczącym żywiołem pożarów, nie szczędzi ofiar na cele strażackie i strażak – ochotnik zawsze spotyka się z uznaniem miejscowego społeczeństwa. 

Skip to content