W ukazującym się w Wilnie dzienniku o charakterze polityczno-społecznym, zatytułowanym „Kurjer Wileński”, w numerze 154 z 1928 roku, na stronie 2 znajdujemy informację:

 

„Pan Prezydent Rzeczypospolitej zwiedza okręgi C. T. R.

W Płońsku.

 

PŁOŃSK, 10.VII. (Pat.) Dzisiaj dn. 10 b. m. przybył tu Pan Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki udając się na objazd okręgów Centralnego Towarzystwa Rolniczego. Panu Prezydentowi towarzyszą w podróży minister Rolnictwa Niezabytowski, pułk. Zahorski, podpułk. Fyda, rtm. Jurgielewicz, prezes Centralnego Towarzystwa Rolniczego Fudakowski, wiceprezesi tego T-wa Maj i Rudowski, dyrektor Malcolm Morris.

Przy wjeździe do miasta przy pięknie udekorowanej bramie triumfalnej powitali Pana Prezydenta chlebem i solą starosta i burmistrz.

Przez całe miasto, udekorowane flagami o barwach narodowych, pomiędzy szpalerami uformowanymi przez straż pożarną i dziatwę szkolną, w otoczeniu konnej banderji, zajechał Pan Prezydent do Ogniska Kultury Rolnej w Poświętnem.

Miejscowa ludność tłumnie zgromadzona na ulicach miasta wznosiła okrzyki na cześć Głowy Państwa. W Poświętnem przy drugiej bramie triumfalnej powitał Pana Prezydenta prezes T-wa Rolniczego Fudakowski, wręczając Panu Prezydentowi pamiątkową teczkę Centralnego Towarzystwa Rolniczego, poczem nastąpiło przedstawienie Panu Prezydentowi poszczególnych delegacyj Kółek Rolniczych ustawionych długim szpalerem wzdłuż ulic. Następnie Pan Prezydent Mościcki udał się oprowadzany przez kierownika Ogniska Sturma na zwiedzenie budynków gospodarczych i inwentarza zarodowego. Wyjazd Pana Prezydenta z Poświętnego do Opatowca nastąpił dziś o godz. 10 tej min. 40.”   

 

 

 

Skip to content