W tygodniku „Słowo Płońskie”, poświęconym zagadnieniom życia społecznego i gospodarczego, w numerze 1 z 1925 roku, na stronie 3 znajdujemy informację:

 

Uznanie dla policji.

Dn. 26 IX b. r. podczas akademji urządzonej przez Obywatelski Komitet Dziesięciolecia Policji Starosta Płoński dokonał aktu uroczystego udekorowania Powiat. Komend. Policji pow. Płońskiego pkom. Stefana Grabariego „Krzyżem zasługi”.

Wydział Pow. wyraził podziękowanie komendantowi post. pol. w Czerwińsku st. przod. Wróblewskiemu i komend. post. pol. w Goławinie Krzemińskiemu oraz st. post. Majkowskiemu i post. Stempniewskiemu za ich gorliwą pracę przy akcji ratunkowej podczas powodzi w r. b. na terenie gm. Wychódźc.

Skip to content