W ukazującym się w Płońsku tygodniku poświęconym zagadnieniom życia społecznego i gospodarczego, zatytułowanym „Słowo Płońskie”, w numerze 1 z 1925 roku, na stronie 3 znajdujemy informacje:

 

„Z  MAGISTRATU  M.  PŁOŃSKA.

 

Budowa elektrowni miejskiej.

Rozpoczęta w drugiej połowie r. b. budowa elektrowni miejskiej prowadzona przez Magistrat m. Płońska w przyspieszonym tempie obecnie jest na ukończeniu. Gmach budynku elektrowni znajduje się na ukończeniu, prowadzone roboty przy zakładaniu sieci ulicznej oraz rozpoczęty montaż motoru, ukończony zostanie w końcu b. m. Uruchomienie elektrowni przewidywane jest z dniem 1 listopada r. b. Urządzenie instalacji wewnętrznych powierzone zostało firmie K. Sawicki i J. Gosiewski w Warszawie, roboty te wspomniana wyżej firma w mieście już prowadzi. W interesie abonentów leży wcześniejsze zamawianie instalacji, gdyż przyłączanie do sieci miejskiej rozpocznie się w pierwszych dniach listopada r. b. w porządku kolejnym. Instalacje niewykonane w listopadzie będą zmuszone oczekiwać swej kolejności co odwlecze przyłączenie do sieci a tem samem korzystanie ze światła elektrycznego.

 

Naprawa ulicy Kolejowej.

Z powodu prowadzonych robót brukarskich na ul. Kolejowej, ruch kołowy przez tę ulicę został przez Magistrat zamknięty. Dojazd do stacji kolejowej skierowany został przez ul. Wyszogrodzką.

 

Opłaty rogatkowe.

W celu ujednostajnienia opłat rogatkowego pobieranego w m. Płońsku z opłatami pobieranemi w innych sąsiednich miastach Rada Miejska m. Płońska postanowiła opłaty rogatkowe pobierane w m. Płońsku ustanowić w sposób następujący:

            Od młockarni lub lokomobili – 2 zł – gr.

            Od elewatora                            – 1 zł – gr

            Od samochodu ciężarowego    – 1 zł 50 gr

            Od samochodu osobowego      – 1 zł  –  gr

            Od wozu frachtowego z ciężarem – 1 zł – gr

            Od wozu frachtowego bez ciężaru – – zł 20 gr

            Od wozu lub bryczki za każdego zaprzężonego konia lub mułu – – zł 10 gr

            Od powozu lub karety zaprzężonych w dowolną ilość koni – – zł 50 gr

            Od konia, krowy lub jałowizny od 1 r. – – zł 10 gr

            Od jałowizny do 1 r. oraz świń, cieląt, baranów lub kóz po – – zł 5 gr

W dni świąteczne, w godzinach nabożeństwa, wszystkie pojazdy prócz handlowych od opłaty rogatkowego są zwolnione.

Od opłat rogatkowego zwolnieni są: wszystkie instytucje państwowe i samorządowe, urzędnicy państwowi i samorządowi, członkowie Sejmiku i Wydziału Powiatowego, policja, wójci i pisarze gminni.”

 

 

           

Skip to content