W „Dzienniku Płockim”, w numerze 57 z 1923 roku, na stronie 3, czytamy:
 

Płońsk

(Korespondencja własna „Dzien. Płock”)

 

Grupy narodowe po skończeniu akcji wyborczej nie założyły rąk bezczynnie, lecz widząc, jak dotkliwie daje się odczuwać najszerszym warstwom szalejąca drożyzna, zakrzątały się celem zorganizowania doraźnej pomocy.

Za Płockiem i nasz Płońsk nie został w tyle. Powiatowy zarząd Związku Ludowo Narodowego, pod kierunkiem energicznych działaczy na niwie narodowej, jak pp. Paraś i Kantorowski zorganizowali przy wspomnianym zarządzie Komitet ekonomiczny, podzielony na sekcje: finansową, kwalifikacyjną i wykonawczą. Celem tego Komitetu jest dożywianie bądźto bezpłatnie, lub za nizką opłatą najbiedniejszych rodzin. Związek Ziemian w Płońsku także przyszedł z pomocą opodatkowując się dobrowolnie na rzecz wspomnianej akcji w naturaljach w takiej wysokości, aby wystarczyło do nowych zbiorów. Obywatele miejscy również ofiarowali swoją pomoc, jak np. właściciel piekarni p. Sitkowski zobowiązał się do bezpłatnego wypieku chleba, a p. Cichowski, właściciel młyna – do bezinteresownego przemiału zboża.

Obecnie Komitet dożywia około 560 osób.

Działacze narodowi dowiedli w ten sposób, że nie z demagogją i pustemi obiecankami iść powinno się do warstw najszerszych, lecz z realną i ciągłą pracą nad poprawą bytu i obecnych trudnych warunków życiowych.

 

Skip to content