W ukazującym się w Warszawie dzienniku polskiej mniejszości żydowskiej „Ludzkość”, w numerze 128 z dn. 1 grudnia 1906 r., na stronie 4, znajdujemy informacje: 

 

(p) Płońsk. W mieście naszem zostało wkońcu zaprowadzone oświetlenie, była to u nas najbardziej paląca sprawa. Od dawna mówiono już o tem, lecz zawsze odkładano. Nareszcie wzięto się energicznie i doprowadzono do skutku. Teraz występuje na plan pierwszy brak czytelni. Brak ów daje się bardzo odczuwać, zwłaszcza klasie mniej zamożnej.

W tych dniach był tu delegat T-wa „Ica”, w celu zakupienia ziemi dla kilku Żydów. O ile tranzakcya dojdzie do skutku, Żydzi będą wypłacali sumę ową w ciągu 20 lat wraz z procentami.

                                                                                                                                                                                                           Z.K

Skip to content