W numerze 56 z dn. 12 października 1898 r. „Ech Płockich i Łomżyńskich”, na stronie 2, w dziale „Z naszych okolic”, znajdujemy informację:

 

Z Płońska donoszą, że sprawa powstania w tem mieście łaźni parowej z wannami ciepłymi pomyślnie już zatwierdzoną została, co dla dziewięcio-tysięcznej ludności miasta nie powinno być rzeczą obojętną. Sprawa ta datuje się już od lat trzech, lecz brak odpowiedniego do budowy miejsca stawał na przeszkodzie urzeczywistnieniu projektu. Dopiero w roku zeszłym magistrat nabył plac od p. Luboradzkiej za rb. 700 i na nim właśnie nowa łaźnia będzie wzniesioną. Odpowiednie plany sporządził budowniczy powiatowy p. Grzymski; koszt budowy wyniesie rb. 10.000. Dziś oferują już za dzierżawę łaźni rb. 800, lecz na licytacji suma ta z pewnością wzrośnie do rb. 1.000. Tym sposobem kasa miejska od wyłożonego kapitału otrzyma 10%. Projekt budowy uzyskał już zatwierdzenie ministerjum.   

Skip to content