W ukazującym się w Warszawie ilustrowanym tygodniku podróżniczo-geograficznym, zatytułowanym „Wędrowiec”, w numerze 120 z 1879 roku, w rubryce zatytułowanej „Gubernia płocka”, na stronie 247 znajdujemy informację:

 

„6. Płońsk, m. pow. w gub. płoc., położone przy rz. Wkrze na pierwszorzędnej szosie, o 70 wiorst od Warszawy, 48 od Płocka odległe.

Płońsk założony został około 1400 r. przez Ziemowita […], ks. mazowieckiego, który miastu nadał prawo chełmińskie, a mieszkańców zwolnił od podatków i ciężarów. Następni panujący przywileje te potwierdzili. W 1670 król Michał darował żydom przywilej na osiedlanie się i prowadzenie handlu w Płońsku; nadanie to jednak, w skutek zażaleń mieszczan, zostało zmodyfikowane w 1677 r. przez Jana III na korzyść chrześcian, a modyfikacyą tę następni utwierdzili królowie. Sobieski pod Płońskiem posiadał liczne dobra ziemskie, gdzie się znajdowały ogromne lasy i do dziś we wspomnieniach ludu pod nazwą dziewiczych istniejące. W okolice Płońska przyjeżdżali często na łowy magnaci i królowie, zwłaszcza Władysław IV, który po kilka tygodni w Płońsku przepędzał. We wschod. stronie miasta, na sztucznym nasypie, zwanym „szwedzką górą”, stał dawniej starożytny zamek, którego miejsce dziś zajęły ogrody. Przy kopaniu natrafić można na szczątki dawnych murów.”

Skip to content